Çocuk Gelişimi

Çocuklarda disiplin 1

DİSİPLİN

(Özdenetim)

                       

Kişinin bazı kuralları benimsemesi ve kurallara gerek

kalmadan uyması ve uyulmalıdır.

Kişinin, kendi kendine davranışları ve görevleri

Özümsemesidir.

Çocuklarda ulaşmak istediğimiz nokta budur.

DİSİPLİN (ÖZDENETİM) İÇİN

ÇOCUKLARIN NELERE İHTİYACI VARDIR?

  1. Aslında her yetişkin gibi çocuklarında kurallara ihtiyacı vardır.(Örn.sınıf kuralları)
  2. Çocuk deneme yanılmalarla neyi yapıp yapamayacağını öğrenecek ama her zaman nedenini öğrenemeyecektir.
  3. Öz denetim yaklaşımında ilk temel yaklaşım, çocuğa ne yapıp yapmaması gerektiğini açıklamak, ona yol göstermek, onu eğitimden geçirmektir.
  4. İlk temel ilke, kural ve beklentileri açıklamak; ikinci temel ilke ise onu desteklemektir.

 

Onun olumsuz davranışlarına tepki göstermek yerine, olumlu davranışlarını da taktir edip pekiştirmek, hiç değilse bu yoldaki çabalarını övmek ve desteklemek gerekir.

 

Genellikle olumsuz davranışlarla büyüyen çocuklar, kısa bir süre sonra isyan eder, cevap verir, söz dinlemez olur ve daha da önemlisi yaşam hevesini yitirir, kendilerine güvenemez ve küskün olurlar. Bunun  karşılığında olumlu davranış ve çabaları taktir edilen çocuklar, daha hevesli ve güvenli hareket eder ve daha çok söz dinlerler.

 

ÖZ DENETİM NASIL ELDE EDİLİR

Kural ve beklentiler, katı ve değişmez değildir.

Çocuğun yaşına, kişilik yapısına ve özel durumlarına göre düşünülerek uygulanır

  • Kuralların nedeni çocuğa izah edilmelidir. Böylelikle çocuk kural uygulayıcısının karşısında olmayıp, onun safına geçerek kuralı kolaylıkla uygulayabilir.

 

  • Beklenen davranışlar açıklanır.

“Şöyle yap, böyle yapma” yerine hangi davranışın ne zaman beklendiği çocuğa açık bir dille anlatılır.

  • Kuralların uygulanmasında çocuğa aktif rol ve sorumluluk verilir. Beraberce karar verilir.

 

  • Çocuğun beklenir davranışları( Veya onun yakın olanları) ve çabası taktir edilerek pekiştirilir.


Resim Galerimiz