Çocuk Gelişimi

Çocuklarda disiplin 2

DİSİPLİN

                       

            Çocuk, temel psikolojik gereksinimleri olan “sevgi” ve “güven” ile, öncelikle, okul öncesi dönemde içinde yetiştiği ortamda yani ailesinde tanışır. Ardından da ailesinden aldığı bu duyguları önce ailesinde sonra da çevresine vermeyi öğrenir. Diğer psikolojik gereksinimleri olan ait olma, taktir edilme ve yeni deneyimler yaşama gereksinimleri içinde aynı durum söz konusudur. 

                Çocuğun bütün bu gereksinimlerini dengeli bir biçimde karşılamanın ana ilkesi ise aile içi disiplini sağlamaktır.

            Disiplin sözcüğü çoğu zaman zihinlerde olumsuz yaklaşımları ve cezayı çağrıştırmaktadır. Oysa disiplin kelimesi Latince kökenlidir ve “öğretmek” anlamını taşır. Buna göre “disiplinli çocuk” demek “öğrenen ve öğrendiklerini uygulayan çocuk” demektir. Her ne öğretildiyse! Eğer anne baba yemek seçiyorsa çocuk bunu da öğrenir ve uygular. Yani disiplindir.

            Eğitimsel anlamda ise disiplin “çocuğa belirli alışkanlıkları kazandırma, onu, kendisi ve çevresi ile uyum içinde yaşamaya hazırlama” şeklinde tanımlanabilir. Disiplin, düzenli bir yaşam sistemidir. O halde disiplin, aile bireylerinin günlük yaşamlarını bilinçli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir düzen, bir yaşam tarzıdır. Örneğin yemek disiplini uyku disiplini gibi.

            Disiplin neden gereklidir?

            Çocuğa doğru ve yanlış kavramlarını aşılayabilmek için.


Resim Galerimiz